ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

LietuvaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuva
Alternatyvūs pavadinimai
3-sis seimas
Antrasis seimas
Cейм Литовської Республіки šaltinis: Liaudies dailininko Nestor Kizenko tarptautinės parodos katalogas, 2009, antr. p.
III-asis seimas
Ketvirtasis seimas
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva
Lietuva. Seimas
Lietuvos Respublikos Seimas šaltinis: Seimo kronika, 1995, Nr.1
Lietuvos Seimas šaltinis: Lietuvos Seimas, 1996
Parliament of the Republic of Lithuania šaltinis: Anušauskas, A., Burauskaitė, B. Freedom of the Baltics. Responsibility of Europe, 2003, antr. p.
Pirmasis Seimas šaltinis: LE, 1962, t. 27, p. 165
Republic of Lithuania
Seimas of the Republic of Lithuania šaltinis: Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, 1996, virš.
Supreme Council of the Republic of Lithuania šaltinis: Negotiations with the Russian Frderation concerning the withdrawal of Russian military forces from the territory of the Republic of Lithuania, 1992, antr. p.
Trečiasis seimas
Сейм Литовской Республики
Tipas a
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (6):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (28):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis