ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Matulaitis, Stasys (1866-1956)



Pagrindinė informacija:
Lytis vyr.
Gimė 1866-10-24
Mirė 1956-04-10
Kalba lietuvių
Valstybė Lietuva
Kiti vardai
"Naujosios Gadynės" Redakcija
Apžv. red.
Aš pats
Aš pats
Aš.
B.
B.
B. ir D.
B.ir D.
Bendoraitis?
Bendr.
Bendr.
Bendraitis
Bendraitis
Berlyniškis
Beteisis
Beteisis?
D-tis
D. šaltinis: (Vipper, R. Trumpa senovės istorija, 1904, antr. p.)
D.
Dr-is
Dr-is
Dr.
Dr.
Dr. M.
dr.M.
Draugaitis šaltinis: (Kaip atsiginti nuo koleros ir kiti naudingi skaitymai, 1893, p. 14)
Draugaitis šaltinis: (Kaip atsiginti nuo koleros ir kiti naudingi skaitymai, 1893, p. 14)
Draugaitis M.
Draugaitis St.
Draugaitis, M.
Draugaitis.
Driežas
Driežas
Ex-adorator
Ex-adorator
G-as
G.
G.
Gr.
Gr.?
Gydytojas
Gydytojas
Gydytojas M.
M. šaltinis: (Laikrodininko atminimai, 1907, antr. p.)
M.
M. Gydytojas
M. ir V.
M.ir V.
M.S.
M.S.
N.
N.
Na
Na.
Našlys
Našlys
P.Dr.
P.Dr.
Parmazonas
Parmazonas
Rd. šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 2003, t. 5, p. 322)
Rd. šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 2003, t. 5, p. 322)
Red.
S.
S. šaltinis: (Baltarusiškai-lietuviškas ir rusiškai-lietuviškai terminologinis žodinėlis, 1934, sąs. 1, antr. p.)
S., Matulaitis
S.Dr.
S.Dr.
S.M-is
S.M-is
S.M. šaltinis: (Laikrodininko atminimai, 1907, antr. p.)
S.M. šaltinis: (Laikrodininko atminimai, 1907, antr. p.)
S.Ta.
S.Ta.
Sebraitis
Sebraitis
Senis
St., Draugaitis
St., Čiupris
Stasys šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 2004, t. 2, p. 1074)
Stasys šaltinis: (LTE, 1981, t. 7, p. 323)
Sėbraitis
Sėbraitis
Čiupris St.
Čupris St.
Š........ šaltinis: (Pragaro gelmės, 1904, antr. p.)
Š........ šaltinis: (Pragaro gelmės, 1904, antr. p.)
Šventmikis šaltinis: (Smertis, 1903, antr. p.)
Šventmikis šaltinis: (Smertis, 1903, antr. p.)
Šventmikis A.
Ž.V.
Žarėnų Vincas šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 2004, t. 2, p. 1074)
Žarėnų Vincas
Žmonių gydytojas
Матулайцiс, С.
„Naujosios Gadynės“ Redakcija
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (39):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (3):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis