ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių komunistų sąjunga AmerikojePagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuvių komunistų sąjunga Amerikoje
Alternatyvūs pavadinimai
JAV lietuvių komunistų sąjunga
L.K.S. šaltinis: LE, Bostonas, 1957, t. 12, p. 301
Lithuanian Federation Com. Party šaltinis: Žarija, 1919, lapkr. 13, Nr. 37, p. 4
LKS
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (1):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis