ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Ateitininkų federacijaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Ateitininkų federacija
Alternatyvūs pavadinimai
Ateitininkai
Ateitininkai šaltinis: LE, Bostonas, 1985, t. 37, p. 42
LAF šaltinis: Ateities pėdsakai, 1996, Nr. 2, p. 2
Lietuvos ateitininkų federacija
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (2):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (2):

tekstas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis