ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių mokslo draugijaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuvių mokslo draugija
Alternatyvūs pavadinimai
L.M.D. šaltinis: LE, 1953-1985
Lietuvių mokslo draugija Vilniuje
Lietuvių Mokslų Mylėtojų Draugija
Litauische wissenschaftliche Gesellschaft
Lithuanian Scientific Society
Литовское научное о-во šaltinis: Lietuvių mokslo draugijos įstatai, 1907, p. 12 antsp.
Литовское ученое общество šaltinis: Устав Литовского ученого общества в Вильне, 1909, virš.
Литовское ученое общество в Вильне
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (23):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (3):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis