ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

PavasarisPagrindinė informacija:
Pavadinimas Pavasaris
Alternatyvūs pavadinimai
L.K. jaunimo sąjunga „Pavasaris“ šaltinis: L.K. jaunimo sąjunga „Pavasaris“ Vilkaviškio apskrity : (istorija su iliustracijomis), 1924, antr. p.
L.K.J. „Pavasario“ sąjunga šaltinis: L.K.J. „Pavasario“ sąjungos susišelpimo kasa Marijampolėje, [S.a.], p. 3
Lietuvių katalikų jaunimo sąjunga „Pavasaris“ šaltinis: LTE, 1981, t. 8, p. 517
Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjunga šaltinis: Lietuvių katalikų jaunimo „Pavasario“ sąjungos įstatai, 1926, antr. p.
Pavasarininkai šaltinis: LE, Bostonas, 1960, t. 22, p. 195
Pawasärininku jaunimas šaltinis: Kauniškės Šv. Kazimiero Draugijos įstatai, 1906, antr. p. antspaudas
„Pavasario“ sąjunga
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (10):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (14):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
vaizdas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
vaizdas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis