ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

VarpasPagrindinė informacija:
Pavadinimas Varpas
Alternatyvūs pavadinimai
"Varpo" b-vės sp. šaltinis: Kaip auginti apkaupiamuosius, 1929
"Varpo" sp. Kaune šaltinis: Natkevičius, L. Lietuvių lenkų administracijos linija tarptautinės teisės atžvilgiu, 1933, virš. p. 4
"Varpo" spaust. šaltinis: Viršila. V. Apsimetimas (Jausmų organai), 1925
"Varpo" spaustuvė šaltinis: Opus klausimas : „Tai kaip mes turime tręšti?“, [1928]
"Varpo" spaustuvė Kaune šaltinis: Opus klausimas : „Tai kaip mes turime tręšti?“, [1928]
A/B "Varpas" sp. Kaune šaltinis: Urbšienė, M. Sąrašas aktualių knygų ir rašinių apie Vilnių ir Vilniaus kraštą, 1939, p. [2]
Akc. "Varpo" b-vės spaust.
Akcinė "Varpo" b-vės spaustuvė
Akcinės b-vės „Varpas“ spaustuvė šaltinis: Kauno medicinos draugijos įstatai, 1936, virš. p. 4
Leidybinis susivienijimas „Varpas“ šaltinis: Stendalis. Hercogienė de Paliano, 1995, kn. metr.
UASB „Varpas“ šaltinis: Masinės informacijos priemonės, 1995 : P.54
UASB „Varpas“ leidykla šaltinis: Masinės informacijos priemonės, 1995 : P.54
Varpas
Varpas
Varpo akcinė spaudos bendrovė šaltinis: Janas, V. Finikiečių laivas, 1990, kn. metr.
Varpo leidybinis susivienijimas šaltinis: Vaivorytė, B. Nardžio pulkas, 1996, kn. metr.
„Varpo“ b-vės spaustuvė
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (97):

tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis