ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Amerikos lietuvių tarybaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Amerikos lietuvių taryba
Alternatyvūs pavadinimai
ALT šaltinis: LC Authorities
ALTA šaltinis: Pleškys, A. BALFo, ALTos ir VLIKo niekinimas, 1981, p. 8
Am. Liet. Taryba šaltinis: Pleškys, A. BALFo, ALTos ir VLIKo niekinimas, 1981, p. 8
Amer. Liet. Taryba šaltinis: Pleškys, A. BALFo, ALTos ir VLIKo niekinimas, 1981, p. 8
American Lithuanian Council šaltinis: VLE, 2001, t. 1, p. 390
Amerikos lietuviu taryba šaltinis: LC Authorities
Lithuanian American Council šaltinis: LC Authorities
Lithuanian American Council Inc.
Tipas y
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (2):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (1):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis