ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vytauto Didžiojo universitetasPagrindinė informacija:
Pavadinimas Vytauto Didžiojo universitetas
Alternatyvūs pavadinimai
Biblioteka uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie šaltinis: Czesławas Miłoszas be cenzūros. Poetas nepriklausomoje pogrindžio leidyboje 1977-1989 metais, 2006, kn. metr.
Kauno universiteto biblioteka šaltinis: Miškinis, A. Balta paukštė, [1928], antr. p.
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka
V.D. universiteto biblioteka šaltinis: Mūsų senovė, 1937, t. 2, Nr. 1(6), antr. lap.
Vytauto D. universiteto biblioteka šaltinis: Avižonis, P. Apie profesionalinę gydytojų etiką, [1929], p. [1]
Vytauto Didž. Univ. biblioteka šaltinis: Miškinis, A. Balta paukštė, [1928], antr. p.
Vytauto Didžiojo knygynas
Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (209):

tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis