ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

M. Šlapelienės knygynasPagrindinė informacija:
Pavadinimas M. Šlapelienės knygynas
Alternatyvūs pavadinimai
Lietuvių knygynas M. Piaseckaitės Šlapelienės šaltinis: LB-A, 2006, t. 3, kn. 2, p. 740
M. Piaseckaitės-Šlapelienės ir E. Brazaitytės „Lietuvių knygynas“
M. Piaseckaitės-Šlapelienės knygynas šaltinis: LB-A, 2006, t. 3, kn. 2, p. 740
M. Piaseckaitės-Šlapelienės knygynas
M. Piaseckaitės-Šlapelienės Lietuvių knygynas
M. Piaseckaitės-Šlapelienės lietuvių knygynas šaltinis: LB-A, 2006, t. 3, kn. 2, p. 740
M. Piaseckaitės-Šlapelienės „Lietuvių knygynas“ šaltinis: LB-A, 2006, t. 3, kn. 2, p. 740
M. Piaseckos-Šlapelienės knygų ir rašymo priemonių parduotuvė
M. Šlapelienės knygynas šaltinis: LB-A, 2006, t. 3, kn. 2, p. 740
M. Šlapelienės lietuvių knygynas šaltinis: Švenkas, D. Inteligentai arba Parinktieji žmonės, 1920, virš.
Marijos ir Jurgio Šlapelių lietuvių knygynas
Marijos Šlapelienės knygynas
Marijos Šlapelienės lietuvių knygynas šaltinis: LB-A, 2006, t. 3, kn. 2, p. 740
Книжный и писчебумажный магазин М. Пясецкой-Шлапелис
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (8):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
vaizdas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis