ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių socialistų sąjungaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuvių socialistų sąjunga
Alternatyvūs pavadinimai
L.S.S.A.
Liet. soc. sajunga Amer. šaltinis: Kairiojo S.P. sparno manifestas ir programa, 1919, p. [1]
Lietuvių Socialistų Sąjunga Amerikoje šaltinis: Darbininkų kalendorius 1917 m., 1916, antr. lap.
Lietuvių socijalistų sąjunga Amerikoje šaltinis: Politiškas minių streikas, 1907, virš.
Lithuanian Federation Social. Party šaltinis: Žarija, 1919, kovo 7, Nr. 1, p. 2
Lithuanian Federation-Socialist Party of America
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (1):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (4):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis