ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Jankus, Martynas (1858-1946)Pagrindinė informacija:
Lytis vyr.
Gimė 1858
Mirė 1946
Kalba lietuvių
Valstybė Lietuva
Kiti vardai
Balandis
Baltricki J.M.
Baubas
Bicziuolis
Bicziuolis
Bindokas M.
Bitėnių Merčius
Bitėnų M.J.
Bitėnų Merčius
Bičiuolis
Butkus
Butkus
Butkus M.
Davils?
Eilininkas
Eilininkas
Funkaitis, K.
Funkat Kr.
Funkat, Kr.
Gedvils
Gedwilius M.
Gedwillus, M.
Giedris W.
Giedris, W.
Giedvilius R.
Giedvilius, M.?
Givoleit J.
Gyvaleidis
Gyvaleidis
Gyvoleitis J.
Gywaleidis
Istorikas
J-s
J-s
J. šaltinis: (Trumpi nusidawimai Prusų ir szio kraszto Lietuwininkų, 1925, antr. p.)
J. šaltinis: (Prūsų lietuvių balsas, 1923, liep. 10, Nr. 156, p. [3])
J., Givoleit
J., Gyvoleitis
J...s
J.A., Paraonas
J.M., Baltricki
Jan.
Jankus, M.
Jankus, Mar.
Jankus, Martinas
K. šaltinis: (Mokslas ir gyvenimas, 1984, Nr. 2, p. 30)
K. šaltinis: (Mokslas ir gyvenimas, 1984, Nr. 2, p. 30)
Kelkis
Kelkis
Kr.....s
Kr.....s
Krumplys
Krumplys
Kulkius
Kulkius
M. šaltinis: (Trumpi nusidawimai Prusų ir szio kraszto Lietuwininkų, 1925, antr. p.)
M. šaltinis: (Trumpi nusidawimai Prusu Lietuwos, 1891, antr. p.)
M. J-s
M., Bindokas
M., Butkus
M., Naujokas
M.-s
M.J-s
M.J.
M.J.
Martynaitis
Martynaitis
Martynaitis, J.
Martyneitis J.
Martyneitis, J.
Mertinaitis J.M.
Mertinaitis, J.
Mertinaitis, J.M.
Mertinas, Jankus
Mikaitis M.
Mikaitis, M.
Mikutis
Mikutis M.
Mikutis, M.
n.
Naujokas M.
Ne-Kuningas
Ne-Kuningas
Paraonas J.A.
Parplys šaltinis: (Kardas (Baltimore, Me.), 1896, gruod. 17, Nr. 38, p. 302)
Parplys šaltinis: (Biržiška, V. Lietuvių bibliografija, 1929, d. 3, p. 969, įr. 3718)
Pilėnas
Pods šaltinis: (Asz lietuwininks Schwabacha neskirsu, [1911], p. [2])
Redyste
Redytojas
Sroliuks
Sroliuks
Teisybės mylėtojas
Teisybės mylėtojas?
Ububaitis
Ububaitis
Utnius
Utnius
Vabalas
Wabalas
Wabalas
X.
X.
Янкус, Мартинас
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (70):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (16):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis