ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

RūtaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Rūta
Alternatyvūs pavadinimai
Leidykla-spaustuvė Rūta šaltinis: Tamulaitis, Vyt. Raguvos malūnininkas, 1951 : antr. p.
Rūta
Rūta
Spaudos b-vė Rūta šaltinis: Pranckūnas, S. Riedmenys rieda pergalei, 1961 : antr. p.
Spaudos leidykla Rūta
Tipas y
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (1):

tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis