ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos valstiečių sąjungaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuvos valstiečių sąjunga
Alternatyvūs pavadinimai
L.V.S. šaltinis: Lietuvos valstiečių sąjungos programa ir įstatai, 1922, p. 3
Lietuvos sodiečių s-ga šaltinis: LB-C. 1905, 1996, d. 1, p. 221
Lietuvos ukininkų susivienyjimas šaltinis: Atsišaukimas į ukininkus. Ukininkai! „Jųs daugiausiai yra Lietuvoje...“, [1905], p. [1]
Lietuvos valstiečių s-ga šaltinis: LB-C. 1905, 1996, d. 1, p. 221
Sodiečių sandora šaltinis: LB-C. 1905, 1996, d. 1, p. 221
Ukininkų susivienijimas šaltinis: Atsišaukimas į ukininkus. Ukininkai! „Jųs daugiausiai yra Lietuvoje...“, [1905], p. [1]
Valstiečių sąjunga
Ūkininkų susiv. šaltinis: LB-C. 1905, 1996, d. 1, p. 221
Tipas a
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (3):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis