ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

KultūraPagrindinė informacija:
Pavadinimas Kultūra
Alternatyvūs pavadinimai
„Kultūros“ b-vė šaltinis: Šalčius, M. Gamtos pasakos, 1922, virš. kt. pusėje
„Kultūros“ b-ė šaltinis: Šalčius, M. Gamtos pasakos, 1922, virš. kt. pusėje
„Kultūros“ bendrovė
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (3):

tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
tekstas
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (6):

tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
tekstas
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis