ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

RamovėPagrindinė informacija:
Pavadinimas Ramovė
Alternatyvūs pavadinimai
Amerikos Lietuvių Sąjunga "Ramovė" šaltinis: Lietuvių Veteranų Sąjungos Ramovės pirmasis dešimtmetis, 1950-1960, 1962, t. 1, p. 11
Lietuviu kariu veteranu sajunga Ramove šaltinis: LC Authorities
Lietuviu veteranu sajunga Ramove šaltinis: LC Authorities
Lietuvių karių veteranų sąjunga "Ramovė"
Lietuvių Sąjunga "Ramovė" šaltinis: Lietuvių Veteranų Sąjungos Ramovės pirmasis dešimtmetis, 1950-1960, 1962, t. 1, p. 11
Lietuvių Veteranų Sąjunga Ramovė šaltinis: LE, Bostonas, 1961, t. 24, p. 479
Lithuanian Veterans Association "Ramove", Inc.
Lithuanian Veterans Association Ramovė šaltinis: LE, Bostonas, 1961, t. 24, p. 479
Lithuanian Veterans Association, "Ramovė"
Lithuanian Veterans Association, Inc.
LKVS Ramove šaltinis: LC Authorities
LKVS “Ramovė”
Ramovė
Tipas y
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (1):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis