ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Slančiauskas, Matas Jonas (1850-1924)Pagrindinė informacija:
Lytis vyr.
Gimė 1850-02-21
Mirė 1924-03-11
Alternatyvūs vardai
Slančiauskas, Matas Jonas
Kiti vardai
A., Atgajietis šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
A., Kibirkštietis šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
A.Kibir.......
Atgajietis A.
Aš ir mano švogeris šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Aš ir mano švogeris šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Bernų Dėdė šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Bernų Dėdė šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Dėdė Reibeniškis šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Dėdė Reibeniškis šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
G. šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
G. šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Galv.
Galv. G. šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Galvoczius šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Galvoczius šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Galvočius šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Galvočius šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Galvočius P.
Galvočius Pranas
Kibirksztele šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Kibirksztele šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Kibirksztele Marce
Kibirksztelis A.
Kibirksztėlė A.
Kibirksztėlė Marė
Kibirkštelė, Marce šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Kibirkštėlė šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Kibirkštėlė šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Kibirkštėlė, A. šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
M. Sl-kas šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
M. Sl.
M. Sl. isz Tr.
M.J.
M.J.Sl. šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
M.J.Sl. šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
M.S. šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
M.S. šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
M.Sl-kas
M.Sl.
M.Sl.isz Tr.
Marė, Kibirkštelė šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Matas, Slančiauskas
Mataus-kas šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Mataus-kas šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1999, t. 4, p. 402)
Matauskas
Pranas Galvočius šaltinis: (Vienybė lietuvninkų (Plymouth,Pa.), 1905, vas. 1, Nr. 5, p. 55)
Slančiauskas, M.
Trumpas
Žižė
Žižė
Slančiauskas, Matas Jonas
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (14):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (26):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
tekstas
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis