ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

LituaniaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Lituania
Alternatyvūs pavadinimai
Jagomasto spaustuvė „Lituania“ šaltinis: Raseinių Magdė, 1921, Nr. 2, p. 40
Lituanios spaustuvė
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (8):

vaizdas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
vaizdas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis