ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vilniaus akademijos spaustuvėPagrindinė informacija:
Pavadinimas Vilniaus akademijos spaustuvė
Alternatyvūs pavadinimai
Akademijos sp. šaltinis: Lietuvos bibliografija. Serija A. Knygos lietuvių kalba, 1969 : T.1, P.68
Druk. Akad. S.I. šaltinis: Hasius, J. Kazanie na dźień naznaczony pogrzebowi …, 1622, antr. p.
Druk. Akad. Soc. Iesu
Drukarnia Academii Societatis Iesu
Drukarnia Akademicka
Drukarnia Akademicka Soc: IESU
Drukarnia Akademicka Societatis Iesu
Drukarnia Akademii Societ. Iesu
Drukarnia J.K. Milistos Akademios
Drukarnia J.K.M. Akademicka Soc: JESU
Drukárnia Akademii Soc. IESV
Drukárnia Akádemicka Soc: JESU
Drukárnia Wileńska Soc. Iesu
Typis Acad. Soc. Iesu šaltinis: Przyłuski, B.S. Na solenney introductyey obrazu Przenałaskawszey Miłośierdźia Panny Maryey, 1653 : antr. p.
Typis acad. Societ. Iesu
Typis Acad. Societatis Iesu šaltinis: Obłomowicz, J.I. Chorągwie cztyry za iednę na pochwale pogrzebowey, S.a. : antr. p.
Typis Academ. Societatis Iesu
Typis Academiae Societatis Iesu šaltinis: Pruszkowski, W. Kwiát młodosci Jey Mośći Pánny Jádwigi, 1640
Typis Academicis Soc: IESV šaltinis: Jaknavičius, J. Ewangelie polskie y litewskie, 1674 : antr. p.
Typis Academicis Societatis Iesu
Typis Akademicis Soc: IESU šaltinis: Jaknavičius, J. Ewangelie polskie y litewskie, 1679 : antr. p.
Typografia J.K. Mci przy Akademii Wileńskiey šaltinis: Katalog ksiąg częścią drukowanych w Typografii J.K.Mci przy Akademii Wileńskiey, 1780, antr. p.
Typographiæ Vilnensis Soc JESU
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (62):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis