ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Bačkauskas, Domininkas Tomas (1846-1909)Pagrindinė informacija:
Lytis vyr.
Gimė 1846-09-22
Mirė 1909-02-25
Kalba lietuvių
Kiti vardai
A.T.B.
B.
Baltruvienė
Baltruwiene
Baltruwiene
Bačkauskas, D.T.
Boczkauskas, D.T.
Boczkauskas, Dominikas T.
D.B.
D.B.
D.B.J.
D.B.J., Tamaszauckas
D.B.J.T., juso prietelis
D.J.B.
D.T. šaltinis: (LE, Bostonas, 1954, t. 2, p. 32)
D.T. šaltinis: (Pleperis naminis, 1899, antr. p.)
D.T., Bočkauskas
D.T.B. šaltinis: (Pleperis naminis, 1899, antr. p.)
D.T.B. šaltinis: (Pleperis naminis, 1899, antr. p.)
D.T.Bocz.
Iszduotojas
Liaduks
Liaduks
Meisterys no „Saules“
Meisterys no „Saules“
Mejsterukas
Mejsterukas
Mejsterukas isz „Wienibes“
Mejsterukas isz „Wienibes“
Symonas, tykras Lietuvis
Symonas, tykras Lietuvis
T-a-r-a-r-a-d-a-j-k-a
T-a-r-a-r-a-d-j-k-a
Ta-ra-daj-ka šaltinis: (LB-A, 1988, t. 2, kn. 1, p. 888, įr. 2666)
Ta-ra-ra-ra-dajka J.
Ta-ra-ra-ra-dajka, J.
Ta-ra-ra-radajka
Ta-ra-ra-radajka J., jusu vysu žiantas
Ta-ra-ra-radajka, J.
Tamaszauckas D.B.J.
Tara-ra-daj-ka
Tara-ra-daj-ka
Taradaika
Taradaika
Taradaika
Taradaika
Taradaika Dede
Taradaika dedis
Taradaika dėdis
Taradaika Jūsų tarnas tik ne bernas
Taradaika Jūsų tarnas tik ne bernas
Taradaika tavo didžeuses prietelis
Taradaika, juso dede
Taradaika, tavo didžiausias prietelis
Taradaika, visu dede
Taradaika, wisu dede
Taradajka
Taradajka
Taradajka, dede
Taradajka, juso
Taradajka, juso dede
Tararadadajka
Tarararadaika
Tomaszauckas D.B.J.
Tomaszauckas D.B.J., mr.
Tomaszauckas, D.B.J.
W.S.B.
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (33):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (2):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis