ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

MirtaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Mirta
Alternatyvūs pavadinimai
C.L.T. draugystė „Mirta“ šaltinis: Šokiai ir balius! : parengtas C.L.T. Draugystės „Mirta“ lapkričio 7-ta d. 1914 m…, [1914], p. [1]
C.L.T.D. „Mirta“ šaltinis: Visuomeniškas susirinkimas parengtas C.L.T.D. „Mirta“ nedelioj, balandžio 18, 1915 m. ant M. Povilausko svetaines […]. „Gerbiami Clevelando tautiečiai ir tautietės! Gal jums teko girdėti nuo musų gerbiamo prabaščiaus šmeižimą per pamokslą bažnyčioj…“, [1915], p. [1]
C.L.T.D.D. „Mirta“ šaltinis: Balius! Balius! Dainomis, deklemacijomis, monoliogais, išlaimėjimu laikrodžio ir albumo. Rengiama nedelioj, gegužio-may 23 d., 1915 m. ant Stockes sales 6021 St. Clair ave., 1915, p. [1]
Clev. lietuviu taut. dainoriu draugija „Mirta“ šaltinis: Teatra ir baliu! Parengia Clev. lietuviu taut. dainoriu draugija „Mirta“ subatoj, gegužio 9-ta diena, 1914 m. ant Acme Hall 2416 E. 9 St…, [1914] , p. [1]
Mirtos choras šaltinis: LE, Bostonas, 1954, t. 4, p. 62
„Mirtos“ choras
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (2):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis