ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių verslininkų sąjungaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuvių verslininkų sąjunga
Alternatyvūs pavadinimai
Liet. verslovininkai šaltinis: 1934 metų sausio m. 28 d. Liet. verslovininkų Kretingos skyriaus vakaro programa, [1934], p. [1]
Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjunga
Lietuvių verslovininkų sąjunga šaltinis: Lietuvių verslovininkų sąjungos įstatai, 1933, antr. p.
Verslininkų sąjunga
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (3):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (3):

tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis