ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Angarietis, Zigmas (1882-1940)Pagrindinė informacija:
Lytis vyr.
Gimė 1882-06-13
Mirė 1940-05-22
Kalba lietuvių
Valstybė Rusija
Kiti vardai
A-sa
A-sa
A. šaltinis: (Lietuvių rašytojai, 1979, d. 1, p. 41-42)
A.
A. Alek.
A., Kibirkštis
A., Pašešupis
A.Alek.
A.B.
A.B.
A.M.
A.M.
A.P.?
A.P.?
A.Z-t
A.Z-t
A.Z.
A.Z.
Akmenis
Akmenis
Aleksa Z.
Aleksa, Z.
Aleksa, Zigmas
Aleksa, Zigmas Antanas
Aleksa, Zigmontas
Alk.
Alk.
Alksnis
Alksnis
Angaretis, Zigmas
Angarietis Zigmas
Angarietis, Z.
Antanaitis J.
Antanaitis, J.
Antanas Dr.
Antanas L.
Antanas, D.
Antanas, D.
Antanas, Dr.
Antifašistas
Antifašistas
Antonovičius
Antonovičius
As-a
As-a
Askelaaz šaltinis: (Vienybė lietuvninkų (Bruklinas), 1910, kovo 30, Nr. 13, p. 4)
Assa
Assa šaltinis: (Lietuvių rašytojai, 1979, d. 1, p. 41-42)
At. An.
At. An.
B-kas
B-kas
B. šaltinis: (Lietuvių rašytojai, 1979, d. 1, p. 41-42)
B. šaltinis: (M. B. Žodis kaimo biednuomenei, 1930)
B. B-is
B., Michailovskis
B.B-is
B.M.
B.M.
Bedievis
Bedievis
Bentkas N.
Bentkas, N.
Beržaitis
Beržaitis M.
Beržaitis?
Beržas
Beržas šaltinis: (Lietuvių rašytojai, 1979, d. 1, p. 41-42)
Beržas J.
Beržas M.
Beržas, J.
Bevardis šaltinis: (Lietuvių rašytojai, 1979, d. 1, p. 41-42)
Bevardis šaltinis: (Lietuvių rašytojai, 1979 : D.1, P.41-42)
Bevardis A.
Bevardis M.
Bevardis Mikolas
Bevardis Mykolas
Bevardis N.
Bevardis, A.?
Bevardis, M.
Bevardis, Mikolas
Bevardis, Mykolas
Bezimiannyj
Bezimiannyj
Bezymienny
Bezymienny
Bolševikas S.
Buv. Katoržninkas
Buv. Katoržninkas
D.A.
D.A.
Deg. Ant.
Deg. Ant.
Degučių Antanas
Degučių Antanas
Delegatas
Delegatas
Draugas L.D.S.
Dvarokas B.?
Dvarokas?
Dvarokėlis Baltukas?
Dvarokėlis?
J. Ant.
J. B-as
J. B-is
J.A.
J.A.
J.Ant.
J.B-as
J.B-is
J.B.
J.B.
Jaunimo draugas
Jaunimo draugas
K., Kalnėnas
K., Tubietis
K.K.
K.K.
K.N.
K.N.
K.T.
K.T.
Kalnas
Kalnas
Kalnėnas K.
Kibirkštietis šaltinis: (Lietuvių rašytojai, 1979 : D.1, P.41-42)
Kibirkštietis šaltinis: (Lietuvių rašytojai, 1979, d. 1, p. 41-42)
Kibirkštietis A.
Kibirkštietis, A.
Kibirkštis A.
Knygrausys?
Knygrausys?
Komunistas
Komunistas
L., Antanas
L.A.
L.A.
L.B.
L.B.?
L.D.S., Draugas
L.K.?
L.K.?
L.N.
L.N.
Lietuvos Bolševikas
Lietuvos Bolševikas
Lietuvos Komunistas
Lietuvos Komunistas
M. šaltinis: (Lietuvių rašytojai, 1979, d. 1, p. 41-42)
M.
M. B-as?
M. B-is
M. B-tis
M. B. šaltinis: (M. B. Žodis kaimo biednuomenei, 1930)
M., Beržaitis
M., Beržas
M.B-as
m.b-is
M.B-tis
M.B.
M.B., Maskvietis
M.M.
M.M.
M.T.
M.T.
Malinauskas J.
Malinauskas, J.
Maskvietis M.B.
Michailas
Michailas
Michailovskis B.
Michal
Michal
Mik.
Mik.
Mykolas šaltinis: (Lietuvių rašytojai, 1979, d. 1, p. 41-42)
Mykolas šaltinis: (Lietuvių rašytojai, 1979 : D.1, P.41-42)
N., Bevardis
N.N.
N.N.
Nefilologas
Nefilologas
Nepatriotas
Nepatriotas
Nepoetas
Nepoetas
P.D. Redakcija
P.D.redakcija
Partietis
Partietis S.
Pašešupis A.
Petrapilietis
Petrapilietis?
Petras
Petras
R.B.
R.B.
R.K.
R.K.
R.S.
R.S.
R.T.
r.t.
Rusijos Bolševikas
S., Bolševikas
S.B.
S.B.
S.D.
S.D.
S.M.
S.M.
S.P.
S.P.
S.R.
S.R.
S.T.?
S.T.?
Sen. Paž.
Sen. Paž.
Senas partietis
Senas partietis
Senas Pažystamas
Senas Pažystamas
Senas Pažįstamas
Senas Pažįstamas
Sk.
Sk.?
Skaitytojas
Skaitytojas
Skeptikas
Skeptikas
Sp.
Sp.
T.P.
T.P.
Tubietis A.
Tubietis K.
Tubietis, A.
Varguolėlis Dvarokėlis?
Viską matęs
Viską matęs
Z-a
Z-a
Z-tA
Z. šaltinis: (LE, Bostonas, 1953, t. 1, p. 94)
Z.
Z. A-tis
Z. Ar.?
Z., Aleksa-Angarietis
Z.A-tis
Z.A.
Z.A. šaltinis: (Rusijos social-demokratų darbas karo metu, [1917], išnašose)
Z.K.
Z.K.
Zetas A.
Zetas, A.
Zieja A.
Šiaulių N.
Šiaulių N.
Šį-tą Matęs
Šį-tą Matęs
Ž-a
Алекса-Ангаретис, З.
З., Aнгaретис
З.А.
З.А.
Зигмас, Ангаретис
„Komunisto“ Redakcija
„Komunisto“ Redakcija
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (13):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis