ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

SpindulysPagrindinė informacija:
Pavadinimas Spindulys
Alternatyvūs pavadinimai
"Sp." B-vė šaltinis: Visi skaitytojai iki vieno atsiliepkit per šį nemokamą paštą! : ["Ūkininko patarėjo" anketa], [1933]
"Spindulys" Kaune šaltinis: "Balana, degtukas, žvakė ir žibalas duoda pavojingą gaisrui, primityvią ir nepastovią šviesą", 1937
Akc. „Spindulio“ b-vė šaltinis: Vidutinis vaizdinis telegrafo aparatas, 1938, antr. lap. kt. pusėje
Akc. „Spindulio“ b-vės spaustuvė
Akcinė bendrovė „Spindulys“ šaltinis: Akcinės bendrovės „Spindulys“ įstatai, 1928, antr. p.
„Spindulio“ bendrovės spaustuvė šaltinis: Šliogeris, J. Elektrinis medžiagų atsparumas, 1929
„Spindulio“ spaustuvė
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (58):

tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis