ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

SpindulysPagrindinė informacija:
Pavadinimas Spindulys
Alternatyvūs pavadinimai
"Sp." B-vė šaltinis: Visi skaitytojai iki vieno atsiliepkit per šį nemokamą paštą! : ["Ūkininko patarėjo" anketa], [1933]
"Spindulys" Kaune šaltinis: "Balana, degtukas, žvakė ir žibalas duoda pavojingą gaisrui, primityvią ir nepastovią šviesą", 1937
Akc. „Spindulio“ b-vė šaltinis: Vidutinis vaizdinis telegrafo aparatas, 1938, antr. lap. kt. pusėje
Akc. „Spindulio“ b-vės spaustuvė
Akcinė bendrovė „Spindulys“ šaltinis: Užtupas, V. Lietuvos spaustuvės (1522-1997), 1998, p. 192
„Spindulio“ bendrovės spaustuvė šaltinis: Šliogeris, J. Elektrinis medžiagų atsparumas, 1929
„Spindulio“ spaustuvė
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (129):

vaizdas
Kauno aps. VB
vaizdas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
vaizdas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis