ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Bičiūnas, Vytautas Pranas (1893-1943)Pagrindinė informacija:
Lytis vyr.
Gimė 1893
Mirė 1943
Kalba lietuvių
Valstybė Lietuva
Kiti vardai
A., Argus
A., Kimbras
A., Vaišnoras
A.V-ra
A.Z.
A.Zv.
A.Ž.
A.Žv.
Acamis
Antanas, Žvirblaitis
Aramis
Argus
B-as
B-nas
B-s šaltinis: (Susipratęs ir veiklus katalikas, 1929, virš.)
B. šaltinis: (Lietuvių politikos A.B.C., 1922, antr. p.)
B.S-nas
B.V.
Bič.
Bičiunas, V.
Bičiūnas, V.
Bičiūnas, Vyt.
Bičiūnas, Vytautas
D.
D.P.
D.Pr.
Daugis, P.
Dix
Erškėtis?
J., Tertulijonas
J., Toleikis
Jurgis, Šmalvaras
Kukas
L.S.
L.Str.
L.T.
M-V-B
M.A.B.
Neagitatorius
Nepažangininkas
Opozicijos narys Titnagas
P., Sniegas
P.D.?
Pr. D-gis
Pr. D-is
Pr. D.
Pr. Str.
Pr., Daugis
Radautas, P?
Radius
Rds.
S., Tautmylis
S.T-mylis
Sargaudas
Scr.
Scriptor
Sluoksnėnas, A.
Sluoksnėnas, B.
Smalvaras, Jurgis
Sp.
Spectator
Spector
Spekt.
Spektor
Str.
Straigis, A.
Straigis, L.
T.V.
Tautgintas, V.
Ter-Tuli-Jonas
Titnagas
Tut-Anch-Amonas?
V. šaltinis: (Dailės parodos Šiauliuose katalogas, 1939, antr. lap. kt. pusėje)
V., Radautas
V.B-as
V.B-nas
V.B-s
V.B.
V.Bn.
V.Pr. B-s šaltinis: (Susipratęs ir veiklus katalikas, 1929, virš.)
V.T.
Vainora, Pol.
Vaišnora, T.
Vaišnora, Tadas
Vox
Vox-vox
Vs. B-nas
Vytautas, Bezumavičius
Vytautas, Bičiūnas
W.B-nas
W.B.
Z.
Žvirblaitis šaltinis: (Lietuvių politikos A.B.C., 1922, antr. p.)
Žvirblaitis, A.
Спектоp
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (25):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (5):

vaizdas
Kauno aps. VB
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis