ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Bistras, Leonas (1890-1971)Pagrindinė informacija:
Lytis vyr.
Gimė 1890-10-20
Mirė 1971-10-18
Valstybė Lietuva
Alternatyvūs vardai
Bistras, Leonas
Kiti vardai
A., dr., Pakalniškis
At-kutis šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 2004, p. 33)
At-kutis šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 2004, p. 33)
Ateitininkutis šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 2004, p. 33)
Ateitininkutis šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 2004, p. 33)
Bistras, L.
Bistras, Leo
Dr. A.P.
Dr. A.P. šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 2004, p. 33)
Dr. J. šaltinis: (Žiedelis : pirmas lietuvių moksleivių raštų rinkinys, 1916, p. 4)
L.B.
L.B. šaltinis: (Lietuviškų periodinių leidinių publikacijos: 1911-1918 metų jungtinė asmenvardžių rodyklė, 2002, p. 31)
Leonas, Bystras
Lietuvos Mylėtojas?
Pakalniškis
Pakalniškis šaltinis: (Lietuvos mokslo gedulo ir vilties diena, 1995, p. 12)
Pakalniškis A.
Pakalniškis A., dr.
Pakalniškis, A. šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 2004, p. 33)
Stud. L.B.
Stud. L.B.?
Bistras, Leonas
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (6):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (2):

vaizdas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
tekstas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis