ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos komunistų partijaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuvos komunistų partija
Alternatyvūs pavadinimai
Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) Šiaulių miesto komitetas
Lietuvos komunistų partijos Šiaulių miesto komitetas
LKP(b) Šiaulių miesto komitetas šaltinis: Raudonoji vėliava, 1946, Nr. 3, p. 1
Šiauliu miesto organizacija šaltinis: „Draugai darbininkai ir darbininkės. Mūsų buklė diena iš dienos blogėja“, [1939], p. [1]
Šiaulių miesto komunistų organizacija šaltinis: Į Šiaulių darbininkus!, [1934], p. [1]
Шяуляйский горком коммунистической партии Литвы
Шяуляйский горком КП (б) Литвы
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (1):

tekstas
Šiaulių aps. Povilo Višinskio VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis