ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Šnapštys-Margalis, Juozas (1877–1921)Pagrindinė informacija:
Lytis vyr.
Gimė 1877
Mirė 1921
Kalba lietuvių
Valstybė Lietuva
Kiti vardai
J.M.
J.M.
J.Marg.
J.Mg.
J.Mg.
J.P.
J.P.
J.Paleidsp.
J.Š.
J.Š. šaltinis: (Trumputis bažnytinis giesmynelis, 1920, p. 1)
Juozas iš Margių, Kabarkšteika
Juozas, Kabarkšteika
Juozas, Margalis
Juozas, Paleidsparnis
Juozas, Šnapštys
K-a
K-ka
K-šteika
K-šteika
K.
K.
K.Š.
K.Š.
Kab ka
Kabarkšteika
Kabarkšteika Jonas
Kabarkšteika Juozas
Kabarkšteika Juozas iš Margių
Kabarkšteika Mykolas, sodietis iš Pakrūmės
Kabarkšteika, Jonas
Kadaršteika
Kareivis In. Kg.
Kareivis In. Kg.
Kb-ka
Kun. J.Š.
Kun. J.Š.
Kunigas Š.
Kunigas Š.
Kunįgas M.
M is šaltinis: (Laisvė, 1919, geg. 27, Nr. 51, p. 2)
M-g
M-is
M-is
M-li
M-lis
M-lis
M-rg.
M.
M.
Magalis
Margalis šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 2010, t. 2, p. 362)
Margalis šaltinis: (Vanagas, V. Lietuvių rašytojų sąvadas, 1996, p. 147)
Margalis I.
Margalis J.
Margalis Juozas
Margalis, I.
Margalis, J.
Margalys
Margalys
Margalys J.
Margių Juzė
Mg-lis
Mg.
Mg.
Mga
Mga.
Mykolas, Kabarkšteika
Ona
Ona
Pabiržietis?
Pakabankštis
Pal.
Pal.
Paleidsparnis J.
Paleidsparnis Juozas
Paleidsparnis, J.
Paleistasparnis
Paleistp.
Paleistsp.
Paleistsparnis
Paleistsparnis
Paleistsparnis J.
Paleistsparnis Juozas
Sodietis iš Pakrūmės
Tas pats?
Tas pats?
Volungė
Šnapštis, J.
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (38):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
garsas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
garsas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (5):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis