ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos mokslų akademijaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Lietuvos mokslų akademija
Alternatyvūs pavadinimai
Bibliothek der Akademie der Wissenschaften Litauens šaltinis: Lietuvos bibliografija. Serija C. D.2, 1996, antr. lapo kt. pusėje
Bibliothek der Litauischen Akademie der Wissenschaften šaltinis: Sedekerskytė, R. Lietuvių kalbotyra, 1997-1980, 1997, p. 3
Library of the Lithuanian Academy of Sciences šaltinis: The Lithuanian academy of sciences, 1997, p. 21
Lietuvos MA b-ka šaltinis: Kulikauskienė, J. Teodoras Grotusas 1785-1822 : Bibliografinė rodyklė, 1996, kn. metr
Lietuvos mokslų akademijos biblioteka šaltinis: Railienė, B. Arianas Prokopčikas : literatūros rodyklė, 1995, virš.
Lietuvos mokslų akademijos centrinė biblioteka šaltinis: Knygos lietuvių kalba, 1547-1861, t. 1, papildymai, 1990, priešantr. lap.
Академия наук Литвы
Центральная библиотека Академии наук Литвы
Tipas y
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (15):

tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis