ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Amerikos lietuvių darbininkų sąjungaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Amerikos lietuvių darbininkų sąjunga
Alternatyvūs pavadinimai
Amerikos lietuvių darbininkų s-ga šaltinis: LB-A, 2006, t. 3, kn. 2, p. 754
Amerikos lietuvių R-katalikų šv. Juozapo darbininkų sąjunga šaltinis: Amerikos lietuvių R-katalikų šv. Juozapo darbininkų sąjungos konstitucija, 1919, antr. p.
Amerikos lietuvių R. katalikų Švento Juozapo darbininkų kooperatyvė sąjunga šaltinis: Amerikos lietuvių R. katalikų Švento Juozapo darbininkų kooperatyvės sąjungos programas ir konstitucija, 1925, antr. p.
Amerikos lietuvių R. katalikų švento Juozapo darbininkų sąjunga šaltinis: LB-A, 2006, t. 3, kn. 2, p. 754
Amerikos lietuvių Romos katalikų šv. Juozapo darbininkų sąjunga šaltinis: Amerikos lietuvių katalikų darbai, 1943, p. 104
Amerikos lietuvių Rymo katalikų švento Juozapo darbininkų sąjunga šaltinis: LB-A, 2006, t. 3, kn. 2, p. 754
Amerikos lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo darbininkų sąjunga šaltinis: Amerikos lietuvių R-katalikų šv. Juozapo darbininkų sąjungos konstitucija, 1919, antr. p.
L.D.S. šaltinis: LB-A, 2006, t. 3, kn. 2, p. 754
LDS šaltinis: Amerikos lietuvių katalikų darbai, 1943, p. 104
Liet. R.K. Darbininkų Sąjuuga šaltinis: Teatras ir balius : įdomi [J. Korzeniowskio] komedija „Pabaigtuvės“. Rengia Liet. R.K. Darbininkų Sąjuugos [i.e. sąjungos] 20 ir 61 kuopos. Nedėlioje lapkričio-nov. 11 d. 1917 m., [1917], p. [1]
Lietuvių darbininkų s-ga šaltinis: LB-A, 2006, t. 3, kn. 2, p. 754
Lietuvių darbininkų sąjunga šaltinis: Ambrose, A. Chicagos lietuvių istorija, 1967, p. 384
Saint Joseph’s Lithuanian Roman Catholic Association of Labor šaltinis: Šv. Juozapo lietuvių Romos katalikų darbininkų sąjungos konstitucija, 1954, antr. p.
Šv. Juozapo lietuvių Romos katalikų darbininkų s-ga šaltinis: LE, Bostonas, 1958, t. 16, p. 33
Šv. Juozapo lietuvių Romos katalikų darbininkų sąjunga
Tipas y
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (5):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (2):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis