ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

DirvaPagrindinė informacija:
Pavadinimas Dirva
Alternatyvūs pavadinimai
"Dirvos" b-vė šaltinis: Senkevičius, H. Ugnimi ir kalaviju, [1932], t. 4, antr. p.
"Dirvos" bendrovė šaltinis: Dirva: dešimt sėjos barų, 1939, p. 1
"Dirvos" bendrovė knygoms leisti šaltinis: „Dirvos“ bendrovės knygoms leisti knygų katalogas 1928-9 mokslo metams, [1929], antr. p.
„Dirvos“ b-vės spaustuvė
Tipas y
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (24):

tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (2):

tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis