ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vaižgantas (1869-1933)Pagrindinė informacija:
Lytis vyr.
Gimė 1869
Mirė 1933
Kalba lietuvių
Valstybė Lietuva
Kiti vardai
-K.
A. šaltinis: (Radzevičius, A. Vaižgantas lietuvių prozos kryžkelėse, 1987, kn. metr.)
A. šaltinis: (Vaitiekūnienė, A. Vaižgantas, 1995, p. 3)
Aiškunas
Aiškūnas
Aiškūnas
Biliunas O.
Bugienis
Bugienis
Daugiau Pasidairysiąs
Dr. J.T.
Dr.J.T.
Dviejų laikraščių Redaktorius šaltinis: (Vaižgantas. Vaižganto raštai, 1922, t. 4, p. 31)
Guirė N.
I.T.
Išmintėlė
Išmintėlė
J.isz P.
J.isz P.
J.isz Popszutes
J.isz Popszutes
J.iš Popšutės
J.T.
J.T.
Juoz., Mažietis
Juozapas isz Popszutės
Juozapas isz Popszutės
Juozapas iš Popšutės
Juozapas iš Popšutės
Juozas T.
Juozas, Tumas-Vaižgantas
K.I.T.
K.J.T.
K.J.T.
K.T.
K.T.
Kg. J.T.
Kg.J.T.
Ks. J.T.
Kun. J.T.
Kun.J.T.
Laižuvos Išmintėlė
Laižuvos Išmintėlė
Mažietis J.
Mažietis Juoz.
Mažietis, J.
Mažėlis
Mažėlis
N., Guirė
Niūnys
Niūnys
Nuokarta
Nuokarta
O., Biliunas
Red.
Red.
Redaktorius
Redaktorius šaltinis: (Vaižgantas. Vaižganto raštai, 1922, t. 4, p. 31)
Rėdystė
Rėdystė
Szapnagis
Szapnagis
T.
T. šaltinis: (Lietuvių balsas, 1921, lapkr. 3 (Nr. 1), p. 3)
Tapalis ir plepis šaltinis: (Vaižgantas, Raštai, 1994, t. 5, p. 487)
Tapalis ir plepis šaltinis: (Vaižgantas, Raštai, 1994, t. 5, p. 487)
Tasai
Tasai
Taučius
Taučius
Trumpragis
Tumas, J.
Tumas, Juozas
Tumas-Vaižgantas šaltinis: (Radzevičius, A. Vaižgantas lietuvių prozos kryžkelėse, 1987, kn. metr.)
Tumas-Vaižgantas, J.
Tūtutis
Tūtutis
V-s
V-s
V.
V.
Vai.
Vai.
Vai...
Vai...
Vais.
Vais.
Vaisgantas
Vaisz.
Vaisz.
Vaiszg.
Vaiszg.
Vaiszgantas
Vaiszgantas
Vaiš.
Vaišg.
Vaišg.
Vaišgantas
Vaišgantis
Vaižgantas
Vaižgantas J.
Viturys
Vyturys
X.
Žioplys
„Tėvynės sargo“ redakcija
„Tėvynės sargo“ redakcija
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (128):

tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (60):

tekstas
Kauno aps. VB
tekstas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
vaizdas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis