ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Janulaitis, Augustinas (1878-1950)Pagrindinė informacija:
Lytis vyr.
Gimė 1878
Mirė 1950
Kalba lietuvių
Valstybė Lietuva
Kiti vardai
A. šaltinis: (LNB kort. k-gas)
A.
A. J-tis
A., Juodvalkis
A.B.
A.B.
A.D.
A.D. šaltinis: (Juozas Arch. Sodietis-deputatas Anglijoje, 1905, antr. p.)
A.J-tis
A.J.
A.J.
A.J., Daubaras
A.Jn.
A.Jn.
A.S.
A.S.
A.Z.
A.Z.
Al. J.
Al.J.
Alksnis B.
Alksnis, B.
Andrius A.
Andrius, A.
Augustyn, Janułajtis
B. D-čia
B.D-čia
B.M.
B.M.
D. šaltinis: (Kur lietuvių senovėje gyventa?, 1903, antr. p.)
D. šaltinis: (Kur lietuvių senovėje gyventa?, 1903, antr. p.)
Darbininkas
Darbininkas
Daubaras A.
Daubaras A.J.
Daubaras, A.
Daujotas
Daujotas
Daujotas P.
Daujotas, P.
Daukša J.
Davatka
Davatka
Davatkos vaikas
Davatkos vaikas
Dirvonas
Dirvonas
Dirvonas M.
Dr. Genėjas
Dr., Genėjas
Dvaro bimbalas
Dvaro bimbalas
Gaisras
Gaisras
Genėjas, dr., profesorius nėsančio universiteto, narys busenčios lietuvių akademijos ant Marso, Mėnesio, ir tt. ir tt.
Gluosnis šaltinis: (Būtėnas, J. Pseudonimai arba slapyvardžiai, 1981, p. 55)
Gluosnis K.
Gluosnis, K.
Gulbinas J.
H.
H.
J-is?
J-is?
J.
J.
J., Daukša
J., Gulbinas
J., Lizdeika
J.L.
J.L.
Janulaitis, A.
Janulaitis, Aug.
Janulaitis, Augustyn
Janułajtis, A.
Juodvalkis
Juodvalkis
Juodvalkys A.
Juodvarnis šaltinis: (Būtėnas, J. Pseudonimai arba slapyvardžiai, 1981, p. 55)
Juodvarnis šaltinis: (Būtėnas, J. Pseudonimai arba slapyvardžiai, 1981, p. 55)
Juodvarnis B.
Juodvarnis, B.
Jurgutis?
Jurgutis?
K.
K.
K. ir S.
K., Medinis
K.ir S.
K.L.
K.L.
K.P.
K.P.
Kadagys
Kadagys
Kazlauskyčia P.
Kirvelis
Kirvelis
L.?
L.?
Lanauskaitė, Ona
Lanauskienė Ona
Lazdinis M.
Lazdinis, M.
Lenkė A.Lg.
Lenkė, A.Lg.
Lizdeika
Lizdeika J.
Lizdeika?
M., Dirvonas
M.L.
M.L.
Medekša
Medekša
Medekša P.
Medekša, P.
Medinis K.
Milda šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 2004, t. 2, p. 625)
Milda šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 2004, t. 2, p. 625)
Mužikėlis
Mužikėlis
N-is
N-nis
N-nis?
N.N., D.M. (t.y. D-ras baltosios ir juodosios magijos), prof. nesančio universiteto, sąnarys busenčios lietuviškos akademijos ant Marso ir Mėnesio ir t.t. ir t.t....
N.N.,D.M.
N.O.
N.O.
Naujokas Reingoldas
Naujokas Reingoldas
Našlė
Našlė
Nenuorama
Nenuorama
Nenuorama
Nenuorama II
O.K.
O.K.
O.T.
O.T.?
Ona, Paraugyčia
P-as
P-as
P.
P.
P., Juodvarnis
P., Kazlauskyčia
P., Žiogas
P.A.
P.A.
P.D.
P.D.
Paraugyčia Ona
Pažinstamas
Pažįstamas
Pažįstamas
Praszalaitis isz Ligunių
Praszalaitis isz Ligunių
Prašalaitis
Prašalaitis
Prašalaitis iš Lygunių
Prašalaitis iš Lygunių
R.
R.
R., Ramonas
R., Rozalija
Ragaišis P.
Ragaišis, P.
Ramonas B.
Ramonas, B.
Red.
Red.
Rozalija R.
S.P.
S.P.
Savasis
Savasis
Sutkunietis
Sutkunietis
Ukmergietis
Ukmergietis
Valkata
Valkata
Varguolių Bičiuoliai
Varguolių Bičiuoliai
Žaltys Tikrasis
Žaltys Tikrasis
Žiogas P.
Žmogus
Žmogus
Янулайтис, Аугустинас
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (88):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (10):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis