ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Gira, Liudas (1884–1946)Pagrindinė informacija:
Lytis vyr.
Gimė 1884
Mirė 1946
Kalba lietuvių
Valstybė Lietuva
Kiti vardai
(abb.)
(abb.)?
(s.)
- gas.
-gas
-ra
-s
A.K.?
Aksomaitis V.
Akstinas L.V.
Akstinas Vincas
Akstinų Vincas
Aldonė V.
Ant. Kaš.
Ant., Kašėta
Ant., Košėta
Aš?
B.D.
Buvęs
Debeikis Justas
Drauge buvęs
Dz.
Dzūkas
Dzūkas B.
E.R.
E.Radz.
E.Radzik.
Elgė
Ens existens
Erulis G.
g-a
G. šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
G.
G.L.
G.L.
G.R.
Gasparas, Kuzavas
Gerulis šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Gerulis šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Gerulis L.
gi-
gi-
Gi.
Gi...
Gira, L.
Gira, Liūdas
Giria, J.
Girių Liudas - L. Gerulis
Girių, Liudas
Gr.
Gr.
Iks
Ir.
iraG Liudas
J-s šaltinis: (Lietuva, 1920, vas. 12, Nr. 34, p. 3)
j-s šaltinis: (Tėvynės sargas, 1918, bal. 25, Nr. 16, p. 4)
J-s
J-s J-s
J-s J-s
j.- šaltinis: (Tėvynės sargas, 1918, birž. 5, Nr. 22, p. 5)
J.Kas.?
Jūsų Kaimynas
K-s?
K-s?
K.
Kas šaltinis: (Tėvynės sargas, 1918, kovo 5, Nr. 9, p. 15)
Kas
Kas-tas?
Kas-tas?
Kašėta A.
Kašėta Ant.
Kaž-kas
Kažin-kas
Kažin-kas
Kažinskas
Korespondentas
Korespondentas
Košėta Ant.
Kultūrininkas
Kuzavas šaltinis: (LE, 1956, t. 7, p. 274)
Kuzavas šaltinis: (LE, 1956, t. 7, p. 274)
Kuzavas Gasparas
L-s
L-s
L. šaltinis: (TLE, 1985, t. 1, p. 623)
L. šaltinis: (CDMARC Names, 1993)
L., Gerulis
L.G-lis
L.G-lis
L.G. šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
L.G. šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Laikraščių peržiūrėtojas
Ld.?
Lg
Liudas
Liudas, Girų
Liudas, iraG
Liūdas
m.?
R-s
ra
Radzikauskas E.
Rimbas
S-s
s. šaltinis: (Laisvė, 1920, vas. 8, Nr. 30, p. 2)
S.?
Saugus šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Sg. šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Sirietis L.
St-škių Liudas
St. šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
St. Ld. šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Stakliškių Liudas šaltinis: (LE, 1956, t. 7, p. 274)
Stakliškių Liūdas šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Stakliškių parapijonis
Svečias
Svečias, B.
Szlachcic-Katolik
Tas šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Tas pats
Tasai šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Teatralas šaltinis: (LE, 1956, t. 7, p. 274)
Teatrininkas
Ten buvęs
Vakaris V.
Vakaris Vitas
Vamzdelis
Virkutis A.
Vėpla
Z.
Z.K.?
Zukas D.
Žvangutis
Žvangutis J.
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (116):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (11):

vaizdas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
tekstas
Kauno aps. VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis