ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Gira, Liudas (1884-1946)Pagrindinė informacija:
Lytis vyr.
Gimė 1884
Mirė 1946
Kalba lietuvių
Valstybė Lietuva
Kiti vardai
(abb.)
(abb.)?
(s.)
- gas.
-gas
-ra
-ra
-s
-s šaltinis: (Lietuva, 1920, vas. 12, Nr. 34, p. 3)
A., Virkutis
A.K.?
Aksomaitis V.
Aksomaitis, V.
Akstinas L.V.
Akstinas Vincas
Akstinų Vincas
Akstinų Vincas
Aldonė V.
Ant. Kaš.
Ant. Kaš.
Ant., Kašėta
Ant., Košėta
Aš?
Aš?
B., Dzūkas
B.D.
Buvęs
D., Zukas
D., Zūkas
Debeikis Justas
Drauge buvęs
Dz.
Dz.
Dzūkas
Dzūkas
Dzūkas B.
E. Radzik. šaltinis: (Lietuviškieji slapyvardžiai, 1995, p. 264)
E., Radzikauskas
E.R.
E.Radz.
E.Radz.
E.Radzik.
Eglė
Elgė
Elgė
Ens existens
Ens existens
Erulis G.
g-a
g-a
G-a šaltinis: (LE, 1956, t. 7, p. 274)
G-lis
G. šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
G.
G., Erulis
G.L.
G.L.
G.R.
Gasparas, Kuzavas
Gerulis šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Gerulis šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Gerulis L.
gi-
gi-
Gi.
Gi...
Gira, L.
Gira, Liūdas
Giria, J.
Girių Liudas - L. Gerulis
Girių, Liudas
Gr.
Gr.
Iks
Ir.
iraG Liudas
j-s šaltinis: (Tėvynės sargas, 1918, bal. 25, Nr. 16, p. 4)
J-s šaltinis: (Lietuva, 1920, vas. 12, Nr. 34, p. 3)
J-s
J-s J-s
J-s J-s
j.- šaltinis: (Tėvynės sargas, 1918, birž. 5, Nr. 22, p. 5)
J.Kas.?
Justas, Debeikis
Jūsų Kaimynas
K-s?
K-s?
K.
Kas šaltinis: (Tėvynės sargas, 1918, kovo 5, Nr. 9, p. 15)
Kas
Kas-tas?
Kas-tas?
Kašėta A.
Kašėta Ant.
Kaž-kas
Kažin-kas
Kažin-kas
Kažinskas
Korespondentas
Korespondentas
Košėta Ant.
Kultūrininkas
Kuzavas šaltinis: (LE, 1956, t. 7, p. 274)
Kuzavas šaltinis: (LE, 1956, t. 7, p. 274)
Kuzavas Gasparas
L-s
L-s
L. šaltinis: (Giesmių knyga arba Kantičkos, 1907, antr. p.)
L. šaltinis: (CDMARC Names, 1993)
L. V., Akstinas
L., Gerulis
L.G-lis
L.G-lis
L.G. šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
L.G. šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Laikraščių peržiūrėtojas
Ld. šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Ld.?
Lg
Liudas
Liudas šaltinis: (Radzikauskas, E. Lietuviškos eilėdaros kūrimosi raida, 1934, d. 1, virš.)
Liudas, Girų
Liudas, iraG
Liudas, Sirijos Gira
Liūdas šaltinis: (Lietuvos albumas, 1921, p. 290)
Liūdas
m.?
m.?
R-s
R-s
ra
ra šaltinis: (Lietuvos albumas, 1921, p. 290)
Ra šaltinis: (Radzikauskas, E. Lietuviškos eilėdaros kūrimosi raida, 1934, d. 1, virš.)
Radzikauskas E.
Rimbas
Rimbas
S-s
S-s
s. šaltinis: (Laisvė, 1920, vas. 8, Nr. 30, p. 2)
s. šaltinis: (Lietuva, 1920, vas. 12, Nr. 34, p. 3)
S.?
S.?
Saugus šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Saugus šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Sg. šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Sg. šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Sirietis L.
Sirietis, L.
St-škių Liudas
St-škių Liudas
St. šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
St. šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
St. Ld. šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
St. Ld. šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Stakliškių Liudas šaltinis: (LE, 1956, t. 7, p. 274)
Stakliškių Liudas šaltinis: (LE, 1956, t. 7, p. 274)
Stakliškių Liūdas šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Stakliškių Liūdas šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Stakliškių parapijonas
Stakliškių parapijonis
Svečias
Svečias, B.
Szlachcic-Katolik
Szlachcic-Katolik
Tas šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Tas šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Tas pats
Tas pats
Tasai šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Tasai šaltinis: (LNB Lituanistikos skyriaus Personalijų k-ka)
Teatralas šaltinis: (LE, 1956, t. 7, p. 274)
Teatralas šaltinis: (LE, 1956, t. 7, p. 274)
Teatrininkas
Ten buvęs
Ten buvęs
Tr jėnė? šaltinis: (Laisvė, 1919, kovo 21 (Nr. 1), p. 2)
Tr-jienė? šaltinis: (Laisvė, 1920, vas. 8, Nr. 30, p. 2)
V., Aldonė
Vakaris V.
Vakaris Vitas
Vakaris, V.
Vamzdelis
Vamzdelis
Virkutis A.
Vitas, Vakaris
Vėpla
Vėpla
X. šaltinis: (Tėvynės balsas, 1922, vas. 9, Nr. 14, p. 3)
Z.
Z.
Z.K.?
Zukas D.
Zūkas šaltinis: (LE, 1956, t. 7, p. 274)
Žvangutis
Žvangutis
Žvangutis J.
Гира, Л.
Людас, Гира
Стерегущiй
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:

Susijęs su kultūros paveldo objektais (113):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
pateikti susijusius objektus

Paminėtas kultūros paveldo objektuose (12):

tekstas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
vaizdas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
tekstas
Panevėžio aps. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės VB
pateikti susijusius objektus
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis