ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kavarsko sen.Pagrindinė informacija:
Pavadinimas Kavarsko sen.
Vietovės tipas seniūnija
Skirstymas administracinis
Sudaryta iš
Albitiškių k. , Aleksandravos k. , Antanavos k. , Anulyno vs. , Apušoto k. , Apykelių k. , Bebrūnų k. , Beržytės vs. , Budrių k. , Bugeniškio k. , Burios k. , Būdos k. , Dabužių I k. , Dabužių II k. , Dabužėlių k. , Dagios I vs. , Dagios II vs. , Dauginčių k. , Daumantų k. , Daunoriškių vs. , Degionių k. , Dembuvkos vs. , Devenių k. , Dečionių k. , Diliavietės vs. , Domeikių k. , Dvarelių k. , Džiugų k. , Eidrigonių k. , Ferdinantavos k. , Gaidžiupio vs. , Garbėnų k. , Gelučių k. , Girelės k. , Grikienių k. , Gudonių k. , Ignotiškio k. , Jakšiškio k. , Jakūnų k. , Janonių k. , Janušavos k. , Januševkos k. , Jasonių I k. , Jasonių II k. , Jerzuvkos k. , Jokūbavos k. , Judinio k. , Juodmiškio k. , Juodžių k. , Juozapavos k. , Jurgėnų k. , Jusiškio k. , Kabošių k. , Kalnuočių k. , Kaspariškių k. , Kernagiškių vs. , Kezių k. , Knitiškių k. , Konceviciškių vs. , Kuprių k. , Laukagalio k. , Laviškio k. , Laviškėlio vs. , Mackeliškių k. , Mackonių k. , Majokų k. , Maldenių k. , Malgažatavos k. , Margių k. , Marijampolio k. , Mariniškių k. , Mažeikonių k. , Maželių k. , Medžiočių k. , Miškinių k. , Narbutų k. , Naujokų k. , Naujokų vs. , Paberžės k. , Pagojės I k. , Pagojės II k. , Pajudinio k. , Pakalnių k. , Pakėnų k. , Pankėnų k. , Papiškių k. , Papragių k. , Paraisčių k. , Pasusienio k. , Pazniokų k. , Petruvkos k. , Pienionių k. , Pikietos vs. , Piktagalio k. , Pilypų k. , Pilėnų vs. , Plotų vs. , Pramislavos k. , Prauslių k. , Pravydžių k. , Pukenių k. , Pumpučių k. , Purvelių k. , Pusbačkių k. , Radeckų k. , Ramonų k. , Rasikelinės vs. , Raščiagalio k. , Repšėnų k. , Rezgio k. , Ribokiškio k. , Riklikų k. , Sabulių k. , Sibirkos k. , Sirvydų k. , Skapiškių k. , Sodeliškių k. , Staškūniškio k. , Sudeikių k. , Svirnų I k. , Svirnų II k. , Tumėjos k. , Vaidevučių k. , Vaičiuliškių k. , Varnelių k. , Veršelių k. , Veselavos k. , Vetygalos k. , Vigadkos vs. , Vilkatėnų k. , Vilpišių k. , Vyšniakalnio k. , Zaliesio vs. , Zarumbiškio k. , Zaviesiškio k. , Ąžuolynės k. , Šerių k. , Šeštokiškių k. , Šlaitų k. , Šobliškių k. , Šovenių k. , Žaliosios k. , Žibučių k. , Žvirblėnų k.
Išsamus aprašas, istorija:
Kalbinė informacija:
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis