ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Bałsas Bałandeles, arba Maźas Szaltinelis mylistų Dievo. II. - 1863

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys J. Zavadzkio lėšos ir sp. [1863]
Apimtis iliustr., [4], 703 p.; Archyvinė kopija: 11731MB Viešos prieigos kopija: 118MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Dalis teksto lot.
Aprobacija: Iszspausti daleido: Vilniuje 1863 m. kovos 3 dienoje. Vyskupas Žemaiczių Motiejus Vałanczauskis. Дозволено цензурою 22. февраля 1879 г., Вильно
Kitų laidų antr.: Bałsas Bałandeles, arba Mażas Szaltinelis milistu Diewo ; Bałsas Bałandeles, arba Maźas Szaltinelis mylestu Diewa ; Bałsas Bałandēlēs, arba Maźas Szałtinis malonēs diewo ; Balsas Bałandeles, arba Mažas Szaltinis milisto Diewo ; |Bałsas Bałandeles, arba Maźas Szałtinelis milėstu Diewa
3-oji 1895 m. laida. Ankstesnės laidos: 1888, 1889 m. (egz. nežinomi); 1890 (5; 4-osios laidos egz. nežinomi); 1891 (6; 4-osios ir 6-osios laidos egz. nežinomi); 1892 (4), 1893 (6; 2-osios laidos egz. nežinomi), 1894 (4; 3-iosios laidos egz. nežinomi).
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: 1895? (Tilžė : O. von Mauderodės sp.)
Pag. klaidinga: p. 299, 314, 331, 389, 609 pažymėti 399, 214, 231, 289, 60
Antr. p. orn. rėmeliuose
Įrišimas def.: kartonas, ruda oda su ornamentų įspaudais, žalvariniai apkaustai ir segtuvo žymės, trūksta pirmo virš. ir nug.
Marg. liet.
Su rankr. įr. kirilica: Dомански Винце
LB-A II 371k
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2011 11 30
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF, JPEG formatais; vartotojo kopija - JPEG formatais
Skaitmenintas objektas iš: Bałsas Bałandeles, arba Maźas Szaltinelis mylistų Dievo. II. - Vilnius, 1863. - [4], 703 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 706 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios grupės
UDK indeksas
243
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis