ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Aviacijos istorijos konspektas / karo lakūnas vyr. ltn. Gustaitis [Antanas]. - 1924

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Aviacijos karininkų kursai [1924]
Apimtis iliustr., [5] fotogr. lap., 22, 24 p.; Archyvinė kopija: 2006MB Viešos prieigos kopija: 10MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Išleid. duom. nustatyti pagal: Knygos lietuvių kalba, 1914-1940, t. 1, įr. 5416
Išsp. daugin. prietaisu
Įrišimas: kartonas, rudas popierius, žalio kolenkoro nugarėlė su įspaudu F.11
Fotogr. su rankr. prierašais
Su ekslibrisu: Centrinė kariuomenės biblioteka 1923. - Su antsp. ir lipde: Centrinė kariuomenės biblioteka
Knygos lietuvių kalba, 1914-1940, t. 1, įr. 5416
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 02 03
Tiražas: 25 egz.
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Aviacijos istorijos konspektas : kursas skaitytas 1923-24 m. / karo lakūnas vyr. ltn. Gustaitis [Antanas]. - [Kaunas, 1924]. - [5] fotogr. lap., 22, 24 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 74 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
629.73(091)(075.8)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis