ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pirmasis ekonominių studijų draugijos penkmetis, 1929-1934. - 1934

Tipas icon tekstastekstas
Kolektyvai autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Ekonominių studijų draugija [1934]
Apimtis iliustr., 40 p., [1] iliustr. lap.; Archyvinė kopija: 937MB Viešos prieigos kopija: 7MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
"Tautos ūkio" 1930-1933 m. straipsnių sisteminė turinio r-klė: p. 33-40
Knygos lietuvių kalba, 1918-1940 : kontrolinis sąrašas. Vilnius, 2000, t. 1: knygos N-R, įr. 14931
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 02 10
Prieknyginė medžiaga: Kvietimas J. Vaitekūnui į Ekonominių studijų dr-jos penkių metų veiklos minėjimą
Su spaudu: Prof. ekon. m. dr. Petro Šalčiaus biblioteka. - Su KVB spec. fondo žyma
Su KVB spec. fondo žyma
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Pirmasis ekonominių studijų draugijos penkmetis, 1929-1934. - Kaunas, 1934. - 40 p., [1] iliustr. lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 47 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios grupės
Susijusios vietos
UDK indeksas
33:061.23(474.5)(091), 061.23:33(474.5)(091)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis