ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kauno karo komendantūra, 1919-1929 / redagavo P. Jurgelevičius. - 1930

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Kauno m. ir ap. komendantūros leid. [1930]
Apimtis iliustr., 153, [3] p., [5] iliustr. lap.; Archyvinė kopija: 2548MB Viešos prieigos kopija: 26MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Egz. def.: trūksta antr. lap.
Egz. def.: trūksta virš.
Egz. def.: trūksta virš. ir [3] iliustr. lap.
Su KVB spec. fondo žyma
Su antsp.: Lietuvos mokslų akademija Biblioteka Dubletas; 2-jo artilerijos pulko kareivių biblioteka. - Su spaudu: 2 artilerijos pulko biblioteka. - Su KVB spec. fondo žyma
Su antsp.: Lituanistikos instituto biblioteka. - Su KVB spec. fondo žyma
Knygos lietuvių kalba, 1918-1940 : kontrolinis sąrašas. Vilnius, 1998, t. 1: knygos K, įr. 7794
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 02 13
Kn. taip pat: Įžanga / pulk. ltn. Pr. Saladžius, p. 5-6
Tiražas 3000 egz.
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Kauno karo komendantūra, 1919-1929 / redagavo P. Jurgelevičius. - Kaunas, 1930. - 153, [3] p., [5] iliustr. lap.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 166 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Susijusios grupės
Susijusios vietos
UDK indeksas
355.311.8(474.5)(091), 947.45.07
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis