ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Ponams pradinių mokyklų vedėjams per ponus pradinių mokyklų vyr. inspektorius. Specialinio mokslo propagavimo reikalu / Švietimo vadyba. - 1944, kov. 7

Tipas icon tekstastekstas
Kolektyvai autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [s.n.] [1944]
Apimtis [1] p.; Archyvinė kopija: 28MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Parašai teksto gale
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 02 28
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Ponams pradinių mokyklų vedėjams per ponus pradinių mokyklų vyr. inspektorius. Specialinio mokslo propagavimo reikalu : "Pono Švietimo generalinio tarėjo 1942 m. kovo 30 d. aplinkraščiu nr. 5170 buvo nurodyta amatininkų trūkumas …" : [aplinkraštis nr. 1698] / Švietimo vadyba. - [S.l.], 1944, kov. 7. - [1] p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 1 vaizdas
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios vietos
UDK indeksas
373.3.048.4(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis