ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vilniaus parodos katalogas / rengėja: Šiaulių kraštotyros dr-ja. - 1939

Tipas icon tekstastekstas
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Šiaulių kraštotyros d-ja [1939]
Apimtis [11] p., įsk. virš.; Archyvinė kopija: 109MB Viešos prieigos kopija: 2MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Kaina 0,30 Lt
Su spaudu: LTSR valst. respublikinė biblioteka
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 02 29
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Vilniaus parodos katalogas : paroda veikia 1939.XI.5-20 "Aušros" muziejuj / rengėja: Šiaulių kraštotyros dr-ja. - [Šiauliai, 1939]. - [11] p., įsk. virš.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 12 vaizdų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios vietos
UDK indeksas
73/76(474.5)(064)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis