ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Savu keliu / [sutaisė ir išleido J. Pėpalis]. - 1939

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys J. Pėpalis [1939]
Apimtis 16 p.; Archyvinė kopija: 328MB Viešos prieigos kopija: 5MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Kaina [0,50] lt.
Su spaudais: Valstybės Radiofono knygynas; Lietuvos TSR centrinė valstybinė biblioteka Specialinio saugojimo skyrius. - Su KVB spec. fondo žyma
Knygos lietuvių kalba, 1918-1940 : kontrolinis sąrašas. Vilnius, 2001, t. 1: knygos S-T, įr. 16638
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 03 06
Tiražas 1000 egz.
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Savu keliu : A.a. kun. Kazimieras Rankelė / [sutaisė ir išleido J. Pėpalis]. - [S.l.], [1939]. - 16 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 21 vaizdas
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
Susijusios grupės
Susijusios vietos
UDK indeksas
262.14(474.5)(092)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis