ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Trylika dwasiszkų naujų liaupsinimo giesmių. - 1936

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [Klaipėdos kr. sakytojai] [1936]
Apimtis 12 p.; Archyvinė kopija: 67MB Viešos prieigos kopija: 2MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. nustatytas pagal bibliogr. šaltinius
Skelbimo duom. nustatyti pagal bibliogr. šaltinius
Be antr. lap. ir virš.
Got. šriftas
Įrišta su: Pagerintos giesmių knygos, kuriose brangiausios senos ir naujos giesmēs ... Klaipėda, 1936
Knygos lietuvių kalba, 1918-1940 : kontrolinis sąrašas. Vilnius, 2002, t. 1: knygos U-Ž, įr.22511
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 03 07
Kn. taip pat: Didi liaupsēs giesmē, p. 12
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Trylika dwasiszkų naujų liaupsinimo giesmių : pagal Naują ir Seną Testamentą … per szw. Dwasės darbą sutaisytos ir pagal norėjimą daug nuobažnų krikszczionių spaudai paduotos. - [Klaipėda], [1936]. - 12 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 12 vaizdų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios grupės
UDK indeksas
245:284.1
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis