ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuviszkas kalendorius .... ... ant meto 1885, 365 dienu turenczio. - 1884

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys nakładem i drukiem Juozapa Zawadzkia [1884]
Apimtis 31 p.; Archyvinė kopija: 429MB Viešos prieigos kopija: 7MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Dalis teksto lenk.
Aprobacija : Дозволено цсмзурою.- С.-Петсрьургь. 19 го янкара 1884 года
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: Tilžė : Johanno Zabermanno leid., 1884 (Tilžė : J. Reylaenderio ir sūnaus sp.)
Antr. p. orn. rėmeliuose
Kaina [0,08] rb
Įrišimas: kartonas, popierius, kolenkoro nugarėlė ir kampeliai
Su antsp.: Bibliotheca alumnorum seminarii Samogitiensis ; Metropolijos kunigų seminarijos biblioteka Kaune ; Lietuvos TSR centrinė valstybinė biblioteka - Su sp.: Metropolijos kunigų seminarijos inventorius Nr...
Angrabaitis 19
Baltramaitis 1294
Biržiška III ir Rankr. 2452
LB-A II 1989k
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 03 07
Tiražas [6000] egz.
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Lietuviszkas kalendorius …. [6]: … ant meto 1885, 365 dienu turenczio. - Wilno : nakładem i drukiem Juozapa Zawadzkia, 1884. - 31 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 31 vaizdas
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios vietos
UDK indeksas
050.9(474.5)"1885"
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis