ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Wissokios naujos giesmes, arba Ewangeliszki psalmai. - 1850

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys prie Endrikio Post [1850]
Apimtis 612 p.; Archyvinė kopija: 15599MB Viešos prieigos kopija: 189MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Sudaryt. K.H. Mertikaitis nustatytas pagal 1856 m. laidą
Atskirų giesmių antr. vok.
Ankstesnės laidos: 1800 (egz. nežinomas), 1817, 1825 (trys), 1837, 1840, 1841, 1846
Pag. klaidinga: p. 444 pažymėtas 414
Got. šriftas
Egz. def.: trūksta antr. p., p. 227-254, 261-284, 303-306
Įrišimas: Orig. virš., def., ruda oda, medis. Abiejuose kietviršiuose įrėminto augalinio ornamento su širdimi centre ir įrašu JESUS įspaudų žymės, žalvarinių sagtelių liekanos, tamsiai dažyti bloko kraštai, nugarėlė nuplyšusi
Marg.: religinio turinio tekstas liet.
Su rankr. įr.: Tas Knigas priklausa Elsei W...ei [išplėšta] isz Kalberges kema raszitas mette 1853
LB-A I 694a
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 03 07
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Wissokios naujos giesmes, arba Ewangeliszki psalmai : kurros ikszolei taipo po wieną kaip ir po kelles, į maźas knygeles suraszytas buwo, dabar alle i wienas knygas surinktos ir ant welijimo kelliû nůbaźnû dusziû į druką padůtos. - Szesztą kartą rasztais iszspaustas. - Tilźeje, 1850. - 612 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 556 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
245
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis