ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Sopulinga muka Vieszpaties musų Jezaus Kristaus / pagal apdumojimus Onos-Kotrynos Emmerik, zokonįkės Augustijonų. - 1864

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys kasztu ir spaustuvėje Juozapo Zavadzkio [1864]
Apimtis vinj., iliustr., 126 p.; Archyvinė kopija: 1005MB Viešos prieigos kopija: 28MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Versta iš lenkų k.
Vertė ir pratarmę parašė S. Kušeliauskas, p. 3-8
Vertėjas knygoje nenurodytas
Aprobacijos: Iszspausti daleido: Vilniuje 1863 metuose, Kovos 3. dienoje. Vyskupas Žemaiczių: Motiejus Volonczauskis. Дозволено Цензурою 22. февраля 1863 года. Вильно
Ankstesnės laidos: 1887, 1896, [1897?], 1900
Kontrafakcija. Tikrieji išleid. duom.: 1904 (Tilžė : O. von Mauderodės sp.)
Antr. p. vinj.
LB-A II 811k
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 03 07
Kn. taip pat: Gyvenimas Onos-Kotrynos Emmerik, p. 9-23
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Sopulinga muka Vieszpaties musų Jezaus Kristaus / pagal apdumojimus Onos-Kotrynos Emmerik, zokonįkės Augustijonų. - Vilniuje, 1864. - 126 p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 126 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susiję asmenys
Susijusios vietos
UDK indeksas
232.96, 271.92(430)(092), 248.21
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis