ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos praeities vaizdai. - 1930

Tipas icon vaizdasvaizdas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys B. Stadzevičiaus leid. [1930]
Apimtis 1 apl. (25 lap.); Archyvinė kopija: 698MB Viešos prieigos kopija: 6MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Egz. def.: trūksta lap. 8, 24
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 03 13
Turinys: 1. Gediminas įkuria Vilnių / M. Andriolli ; 2. Lizdeika aiškina Gedimino sapną / M. Andriolli ; 3. Kęstučio suėmimas / V. Gerson'as ; 4. Kęstutis ir Birutė / K. Ripinskis ; 5. Pirmas Kęstučio susitikimas su Birute / V. Slendzinskis ; 6. Lizdeika su dukterimi Pajauta ant griuvėsių Perkūno žinyčios / K. Alchimavičius ; 7. Kęstutis kryžiuočių nelaisvėj / Smokovskis ; 9. Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino laidotuvės / K. Alchimavičius ; 10. Vytautas, Didysis Lietuvos Kunigaikštis (1392-1430) ; 11. Jogailos ir Vytauto įžengimas į Prūsus / Ksaveras Pillati ; 12. Lietuvos Kunigaikštis Gediminas ima Kijevo pilį 1318 m. ; 13. Kunigaikštis Traidenis ir Kunigaikštytė Hanna / M. Andriolli ; 14. Vitolio mūšis su Raudoniu / M. Andriolli ; 15. Romuva ; 16. D-ras Jonas Basanavičius (1851-1927) ; 17. Lenkų apaštalai Lietuvoje / V. Gerson'as ; 18. Vytauto priesaika / Jonas Styka ; 19. Vytauto Didžiojo vaikų nunuodijimas / J. Moniuška ; 20. Vytautas Didysis pas kryžiuočius / E. M. Andriolli ; 21. Alpys ir Albanas - Kęstučio rūmuose / E. M. Andriolli ; 22. Vytautas Didysis (1392-1430) (Pagal paveikslą prie Vytauto grabo Vilniaus Katedros bažnyčioj) ; 23. Vytautas Didysis (1392-1430) (Pagal paveikslą Nesvyžiaus rūmuose) ; 25. D-ras Vincas Kudirka (1858-1890)
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Lietuvos praeities vaizdai [Grafika] : [reprodukcijos]. - Kaunas, 1930. - 1 apl. (25 lap.)
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 24 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios vietos
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis