ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvos praeities vaizdai. - 1930

Tipas icon vaizdasvaizdas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys B. Stadzevičiaus leid. [1930]
Apimtis 1 apl. (25 lap.); Archyvinė kopija: 698MB Viešos prieigos kopija: 6MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Egz. def.: trūksta lap. 8, 24
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 03 13
Turinys: 1. Gediminas įkuria Vilnių / M. Andriolli ; 2. Lizdeika aiškina Gedimino sapną / M. Andriolli ; 3. Kęstučio suėmimas / V. Gerson'as ; 4. Kęstutis ir Birutė / K. Ripinskis ; 5. Pirmas Kęstučio susitikimas su Birute / V. Slendzinskis ; 6. Lizdeika su dukterimi Pajauta ant griuvėsių Perkūno žinyčios / K. Alchimavičius ; 7. Kęstutis kryžiuočių nelaisvėj / Smokovskis ; 9. Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino laidotuvės / K. Alchimavičius ; 10. Vytautas, Didysis Lietuvos Kunigaikštis (1392-1430) ; 11. Jogailos ir Vytauto įžengimas į Prūsus / Ksaveras Pillati ; 12. Lietuvos Kunigaikštis Gediminas ima Kijevo pilį 1318 m. ; 13. Kunigaikštis Traidenis ir Kunigaikštytė Hanna / M. Andriolli ; 14. Vitolio mūšis su Raudoniu / M. Andriolli ; 15. Romuva ; 16. D-ras Jonas Basanavičius (1851-1927) ; 17. Lenkų apaštalai Lietuvoje / V. Gerson'as ; 18. Vytauto priesaika / Jonas Styka ; 19. Vytauto Didžiojo vaikų nunuodijimas / J. Moniuška ; 20. Vytautas Didysis pas kryžiuočius / E. M. Andriolli ; 21. Alpys ir Albanas - Kęstučio rūmuose / E. M. Andriolli ; 22. Vytautas Didysis (1392-1430) (Pagal paveikslą prie Vytauto grabo Vilniaus Katedros bažnyčioj) ; 23. Vytautas Didysis (1392-1430) (Pagal paveikslą Nesvyžiaus rūmuose) ; 25. D-ras Vincas Kudirka (1858-1890)
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Ištekliaus apimtis: 24 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Skaitmenintas objektas iš: Lietuvos praeities vaizdai [Grafika] : [reprodukcijos]. - Kaunas, 1930. - 1 apl. (25 lap.)
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Susijusios vietos
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis