ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Lietuvą. Iš muziejininko veiklos / Pranas Juozapavičius. - 1983

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [1983]
Apimtis nuotr., 180 lap. (n. numeracija), 2 dok.; Archyvinė kopija: 4625MB Viešos prieigos kopija: 30MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių rusų
Pastabos
Dalis teksto rus.
Mašinraštis, mašinraščio kopija, 23 nuotraukos, 5 spaudiniai, 2 spaudos iškarpos, 2 rankraščių fotokopijos, 1 spaudinio fotokopija, 2 dokumentų fotokopijos, 2 dokumentų kopijos, įrišta kietais virš.
Bibliogr. išnašose ir lap. 110-112 (pagal. n. numeraciją) (21 pavad.)
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 04 02
InC
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. 53: Iš muziejininko veiklos [Rankraštis] : (straipsnių rinkinys) / Pranas Juozapavičius. - Kaunas, 1983. - 180 lap. (n. numeracija), 2 dok.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 186 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios vietos
UDK indeksas
069(474.5)(091)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis