ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Lietuvą. Iš švietimo - kultūros istorijos / Pranas Juozapavičius. - 1980

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [1980]
Apimtis nuotr., 353 lap. (n. numeracija), 2 dok.; Archyvinė kopija: 9568MB Viešos prieigos kopija: 60MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių lotynų rusų lenkų
Pastabos
Dalis teksto liet., lot., rus., lenk.
Priedas liet., rus.
Dalis straipsnių publikuota periodinėje spaudoje
Autografuotas mašinraštis su prierašais, 66 nuotraukos, 3 atvirukai, 9 spaudiniai, 9 spaudos iškarpos, 2 dokumentų fotokopijos, 5 rankraščių fotokopijos, 11 spaudinių fotokopijos, 1 brėžinio fotokopija, 1 nuotraukos kopija, įrišta kietais virš.
Def.: lap. sukeisti vietomis: 37 su 38, 43 su 44 (pagal n. numeraciją)
Bibliogr. išnašose ir str. gale
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 04 02
Turinys: 1. Liaudies švietimo kelyje ; 2. Iš kultūros istorijos
Rink. taip pat: Lietuvos TSR Švietimo ministerijos kreipimasis "Rajonų, miestų liaudies švietimo skyrių vedėjams, mokyklų vadovams" (1960.IV.29) ; Respublikinio pedagoginio muziejaus kreipimasis "Rinkime medžiagą švietimo klausimais" (1968 m.) ; Kvietimas dalyvauti Respublikinio pedagoginio muziejaus įkūrimo 50-ųjų metinių minėjime ; Klaipėdos zonos bibliotekų darbuotojų seminaro dalyvių kreipimasis į visus Lietuvos TSR masinių bibliotekų bibliotekininkus ; Kauno miesto moksliškai-pramonimo muzejaus statutas (1905.XI.5) ; Statut Kowieńskiego miejskiego naukowo-przemysłowego muzeum (1905.XI.5) ; Akademinio jaunimo literatūros ir muzikos vakaro programa (1947.XII.16)
InC
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. 54: Iš švietimo - kultūros istorijos [Rankraštis] : (straipsnių rinkinys) / Pranas Juozapavičius. - Kaunas, 1980. - 353 lap. (n. numeracija), 2 dok.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 372 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios vietos
UDK indeksas
37(474.5)(091), 947.45, 008(474.5)(091), 908.474.5
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis