ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. Darbai apie Lietuvą. Revoliucinio judėjimo sukūryje / Pranas Juozapavičius. - 1980

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [1980]
Apimtis nuotr., 250 lap. ir tušti; Archyvinė kopija: 6502MB Viešos prieigos kopija: 37MB
Daugiau informacijos apie objektą Kauno aps. VB
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Dalis straipsnių publikuota periodinėje spaudoje
Autografuotas mašinraštis su prierašais, 37 nuotraukos, 2 spaudinių fotokopijos, 1 spaudos iškarpa, įrišta kietais virš.
Def.: trūksta 5 nuotraukų
Su spaudu: Lietuvos kraštotyros draugijos Kauno miesto skyrius
Bibliogr. išnašose ir str. gale
Skaitmenintas objektas: Kaunas; Kauno apskrities viešoji biblioteka; 2012 04 02
Turinys: 1. Iš revoliucinio judėjimo istorijos ; 2. Revoliucinio judėjimo dalyviai (S. Konarskis, A. Mackevičius, M. Berkmanas, P. Eidukevičius, L. Prūseika, P. Dubindris, J. Vitkauskas, A. Liaudanskis, J. Zonelis, V. Kopka, J. Sipavičius, A. Šuravinas, K. Rodionovas)
InC
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Kauno apskrities viešosios bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Prano Juozapavičiaus kraštotyros rankraščių rinkinys. 55: Revoliucinio judėjimo sukūryje [Rankraštis] : (įvykiai ir žmonės) / Pranas Juozapavičius. - Kaunas, 1980. - 250 lap. ir tušti
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 253 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
Susijusios vietos
UDK indeksas
947.45.05, 947.45.07, 947.45.08, 947.45.05(092), 947.45.07(092), 947.45.08(092)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis